Allrums verksamhet har upphört och kommer tyvärr inte att fortsätta.
Tack för denna tiden!