Brandsäkra hemmet

Genom att vara väl förberedd med rätt utrustning har du större chans att släcka en påbörjad brand. Alla bränder är små till en början och därför är de första minuterna avgörande. Minska risken för att någon behöver komma till skada genom att brandsäkra ditt hem.

Brandskydd hemma

Det finns bra brandskyddsutrustning som är värda att investera i för att öka din brandsäkerhet i hemmet. Med hjälp av dessa kan du köpa dig tid och hindra branden från att bli katastrofal om olyckan är framme.

Brandvarnare

Du bör ha brandvarnare på varje våningsplan och de ska vara placerade i takets högsta punkt eftersom att röken stiger. Testa din brandvarnare med jämna mellanrum, helst en gång i månaden. Vanligtvis behöver du byta ut en brandvarnare efter 8-10 år.

Brandsläckare

För privatpersoner är pulversläckare det bästa alternativet. Det beror på att de är lätta att använda, hanterar de flesta typer av mindre bränder och har bra räckvidd. Se till att placera din brandsläckare på ett lättillgängligt ställe i ditt hem. Det är rekommenderat att ha en brandsläckare per våning.

Brandfilt

En brandfilt är användbar för att kväva mindre bränder. Eftersom att de flesta bränder uppstår i kök så är det en bra idé att placera brandfilten i köket. Tänk på att den ska gå att nå för alla i hemmet.

Hur kan brand förebyggas?

Förutom att säkerställa att ditt hem är brandsäkert med bra brandskydd finns det en del insatser du kan göra för att förebygga brand i hemmet.

  • Spisfläkt – rengör från fett med jämna mellanrum
  • Levande ljus – håll under uppsikt
  • Sladdar och kablar – se till att de inte är skadade. Ersätt med ny i så fall
  • Teknisk utrustning – ska ha god ventilation, täck inte för utrustningen
  • Timer – fördelaktigt att ha timer på t.ex. kaffebryggare, vattenkokare m.m
  • Disk- och tvättmaskin – använd endast när du är hemma
  • Tändare – förvaras utom barnens räckhåll
  • Soteld – använd torr ved

Läs mer hos WaterCircles om du vill ha ytterligare inspiration på vad du kan göra för att skapa brandsäkerhet i hemmet.

Försäkring vid brand

De tidigare nämnda brandskydden är starkt rekommenderade att ha i hemmet för att snabbt kunna agera och släcka en påbörjad brand. I vissa fall kan det börja brinna utan att du har möjlighet att släcka den. Därför är det en bra idé att teckna försäkringar som ger dig ersättning om din bostad skulle brinna.

Fritidshusförsäkring

Om du äger ett fritidshus eller en sommarstuga behöver du teckna en fritidshusförsäkring. Försäkringen omfattar skydd för hela huset. Eftersom att ett fritidshus eller en sommarstuga sällan är ett permanent boende kan skador uppstå över tid utan att du märker det. Det kan till exempel vara en skadad sladd som fattar eld. Agera förebyggande innan en brand uppstår genom att teckna en fritidshusförsäkring hos WaterCircles.

Brandförsäkring villa

Med en villaförsäkring kan du i regel vara trygg i att försäkringen ger ett bra skydd vid brandskador. Om du har en fullvärdesförsäkring kan du till och med få ett nytt hus uppbyggt om ditt hus skulle brinna ner. I WaterCircles villaförsäkring och villahemförsäkring ingår ett egendomsskydd som ersätter skador vid brand, blixtnedslag eller explosion.

Vanligaste orsaken till brand i hemmet

Varje år uppstår ett flertal bränder i bostäder. Ofta beror det på stress och slarv men små förändringar i hur dina rutiner ser ut kan göra stor skillnad. Nedan listas vanliga brandorsaker i hemmet.

Köket

Spisbränder är en av de vanligaste orsakerna till att en brand uppstår i en bostad. Det sker ofta i samband med matlagning men även bortglömda spisplattor kan orsaka bränder genom så kallad torrkokning.

Levande ljus

Under årets mörka månader är det mysigt med tända ljus, men det är dessvärre en av brandriskerna i hemmet. Faktum är att ett flertal bränder startar varje år på grund av bortglömda ljus. Ljus kan t.ex. brinna ner och tända eld på närliggande föremål eller fatta eld på en gardin som fladdrar till.

Rökning

Den vanligaste kända orsaken till dödsbränder är rökning. Ofta beror det på att en person antänder en säng eller soffa med en cigarett.

Elektronik

Samtliga elektriska apparater är i sig en brandrisk om de är gamla och slitna. Elbränder uppstår i regel på grund av överhettning som orsakas av överbelastning på elnätet eller glappkontakt.

Eldstäder

Bränder relaterat till eldstäder är en vanlig orsak till brand i villor och småhus. Orsakerna kan vara bristfällig installation och underhåll samt felaktig eldning och stoning.

Brandöva

Om du inte kan släcka branden är det viktigt att alla som befinner sig i bostaden tar sig ut så snabbt som möjligt. Då är det bra att ha en utrymningsplan och en uppsamlingsplats. Det är fördelaktigt att hålla sig nära golvet för att undvika att andas in farlig brandrök men också för att kunna se bättre.

Utrymningsplan

Engagera hela familjen när du sätter upp en utrymningsplan. Gå igenom hela bostaden rum för rum och bestäm hur ni ska ta er ut. Prata med barnen om att röken är giftig och att de ska ropa på hjälp istället för att gömma sig om det börjar brinna.

Uppsamlingsplats

Nästa steg är att komma överens om en uppsamlingsplats. Syftet med en uppsamlingsplats är att alla i hemmet ska veta vart de ska om en utrymning krävs. Det skapar också en trygghetskänsla, inte minst för barnen. Vidare underlättar det för räddningstjänsten om det går att säkerställa att alla är ute när de ska bedöma insatser. Viktigt för de som har kommit ut är att inte gå tillbaka till huset.